HydroBreak® POWER

HydroBreak® POWER

Produkt

Konsentrert, miljøvennlig, og biologisk nedbrytbar renser/avfetter. Veldig effektiv på hardere sittende olje, fett, tjære og voks. Fantastisk valg for tjæreprodusenter, veileggingsfirma og lokale myndigheter for å rengjøre tjæresprayingsutstyr og maskineri, i tillegg til å fjerne tunge drivstoff og olje forekomster fra betong. Veldig effektivt for rengjøring av jordsmonn. Fungerer som en bio-akselerator for komplett nedbryting av hydrokarboner til H2O og CO2. Påvirker ikke gummi, plastikk, maling eller metaller.

Egenskaper

  • Gjør at hydrokarboner ikke er antennbare når påført;
  • Forhindrer oppbygningen av olje og fett produkter;
  • Fungerer som en bio-akselerator for komplett nedbryting av hydrokarboner, fett og andre oljeprodukter;
  • Forhindrer oppbygning av olje og fett;
  • Utmerkede avfettingsegenskaper;
  • Påvirker ikke gummi, plastikk, maling eller metaller;
  • Klassifisert som helt trygt (ikke-giftig, ingen giftige biprodukter, ikke-korrosivt, ikke-antennbart, ikke-flyktig).
Bruk Sammensetning Innpakning Oppbevaring

For hånd, i golvskrubbere, damprensing, trykkvaskere eller hvilken som helst annen type rensesystem.
For best effekt bør produktet påføres via høytrykkspyler på 40°C eller høyere.
Effektiv opp til 200:1, minimum 10:1

Flytende blanding av naturlig nedbrytbare vaske aktive stoffer, organiske syrer og planteekstrakter.
Fullstendig løselig i vann.
pH 6,5±1,0

Konsentrert: 5L, 25L eller 205L
Spray (klar til bruk): 500mL

Lagre over 0 ºC. Hold beholderne lukket under lagring.

© 2020 Hydrobreak. All rights reserved.