HydroBreak® 2000

HydroBreak® 2000

Produkt

Konsentrert, miljøvennlig, og biologisk nedbrytbar renser/avfetter. Kan brukes for rens av industriområder, avfetting av utstyr eller generell rengjøring av alle andre overflater. Det er også spesielt nyttig for å fjerne oljesøl og annet hydrokarbon basert søl, i tillegg til bruk i behandling av avløpsvann og rensing av jordsmonn. Har evnen til komplett aerobisk nedbrytning av alle typer vegetabilske, animalske, mineralske og syntetiske oljer, og fett samt mange aromatiske substanser til H2O og CO2. Påvirker ikke gummi, plastikk, maling eller metaller.

Brukbart for matindustri, etterlater ikke spor etter vask. I behandling av avløpsvann stimuleres aktiviteten til gode bakterier som deler opp fett og oljer, som resulterer i at forurensingsnivået i for vannbehandling reduseres med 90%. Fullstendig rengjøring av avløp som forhindrer blokkering. Har veldig gode avfettingsegenskaper, fjerner også all lukt.

Egenskaper

  • Gjør at hydrokarboner ikke er antennbare når påført;
  • Forhindrer oppbygningen av olje og fett produkter;
  • Fungerer som en bio-akselerator for komplett nedbryting av hydrokarboner, fett og andre oljeprodukter;
  • Forhindrer oppbygning av olje og fett;
  • Utmerkede avfettingsegenskaper;
  • Påvirker ikke gummi, plastikk, maling eller metaller;
  • Klassifisert som helt trygt (ikke-giftig, ingen giftige biprodukter, ikke-korrosivt, ikke-antennbart, ikke-flyktig).

 

Bruk Sammensetning Innpakning Oppbevaring

For hånd, i golvskrubbere, damprensing, trykkvaskere eller hvilken som helst annen type rensesystem.
For best effekt bør produktet fortynnes med varmtvann.
Effektivt opp til 200:1, minimum 10:1

Flytende blanding av naturlig nedbrytbare vaske aktive stoffer, organiske syrer og planteekstrakter.
Fullstendig løselig i vann.
pH 7,0±1,0

Konsentrert: 5L, 25L eller 205L
Spray (klar til bruk): 500mL

Lagre over 0 ºC. Hold beholderne lukket under lagring.

© 2020 Hydrobreak. All rights reserved.