FAQ

Kan jeg rengjøre hva som helst ved å bruke HydroBreak®?

HydroBreak® har blitt designet for å rengjøre de fleste materialer uten å skade.

Hva vil HydroBreak® rengjøre?

HydroBreak® er primært for avfetting og gir best resultater når du behandler oljer, fett og hydrokarboner.

Hvordan vet jeg at HydroBreak® ikke vil forårsake skade på overflaten jeg ønsker å rengjøre?

Om du er bekymret for at HydroBreak® kan ha en effekt på det du ønsker å rengjøre, test ut på ett mindre område først.

Betyr dette at annet smuss vil bli liggende igjen?

Nei, det meste av smusset blir holdt på plass av olje og fett og når HydroBreak® brukes vil dette vaskes vekk.

Vil HydroBreak® fjerne brent eller "bakt" karbon?

HydroBreak® har blitt designet for å være trygt å bruke og det er dermed begrensinger til hva produktet faktisk kan rengjøre. I tilfeller av brent karbon er det anbefalt å bruke mer aggressive produkter.

Betyr dette at HydroBreak® ikke er så kraftig?

HydroBreak® er faktisk et veldig kraftig og effektivt avfettingsmiddel med fremragende resultater for rengjøring.

Er en behandling nok?

Vanligvis vil en behandling være nok til å fjerne all kontaminering, i tilfeller med mye eller gammel kontaminering kan det være bedre å la HydroBreak® ligge en stund før det vaskes vekk.

Det er mange HydroBreak® produkter, hvilket er best for meg?

Som en enkel guide bør du se på produkt tabellen. Om du fortsatt ikke klarer å bestemme deg kan din TechnoSol agent diskutere din spesifikke applikasjon og anbefale et av produktene fra utvalget.

Ok, jeg har valgt mitt produkt. Hva er beste måte å bruke det på?

HydroBreak® kan brukes på mange forskjellige metoder ved hjelp av forskjellig utstyr, det er alltid best å bruke den kraftigste tilgjengelige metoden for å få maks effektivitet.

Hva mener du med det?

For å få best mulig resultat er bruken av varme, agitasjon og trykk anbefalt.

Hvordan får jeg alle de?

Den enkleste metoden er å bruke en damprenser, gulvrenser, ultrasonisk bad, eller vannspray, og bruke det apparatet som passer best til din spesifikke applikasjon.

Jeg har ingen av dem, hva bør jeg bruke?

Ingen grunn til bekymring, HydroBreak® vil gi imponerende resultater ved manuell påføring.

Hva mener du med manuell påføring?

Manuell påføring er når du bruker HydroBreak® uten elektriske apparater, f.eks. klut eller moppe og bøtte, eller muligens med en håndholdt eller ryggbåren spraykanne.

Hvordan blander jeg HydroBreak®?

Alltid tilsett vann til HydroBreak® for å få en god blanding.

Bruker jeg kun ferskvann?

Hvor mulig bruk varmt vann, dette kan være ferskt- eller saltvann (sjøvann).

Når jeg rengjør med HydroBreak®, hvor skal jeg begynne?

Det er alltid best å begynne lengst vekk fra avløp, eller om du skal rengjøre en vertikal flate begynn alltid fra toppen og arbeid nedover.

Når jeg er ferdig, hva gjør jeg?

Det første å gjøre er å fjerne alt overflødig og avløpsvann til et egnet avløp, behandlingsområde eller holdetank. Alt avløpsvann må behandles i henhold til lokale lover og reguleringer.

Du påstår at HydroBreak® er miljøvennlig og ikke vil forårsake noen skade på miljøet.

Dette er sant, men som med alle produkter må dette ikke føres rett på overflatevann.

Hva mener du med det?

Dette betyr enkelt av ethvert produkt som kommer i overflatevann vill ha en påvirkning, med HydroBreak® derimot er det mulig å redusere denne påvirkningen ved å sende HydroBreak®gjennom et system som gir tid nok for nedbryting.

Hva mener du med nedbryting?

Med nedbryting mener vi nedbryting av avfall fra prosessen til akseptable komponenter.

Hvordan får jeg til dette?

For å oppnå nedbryting av kontaminasjon vil HydroBreak® kreve tilstedeværelsen av oksygen og bakterier.

Hvor får jeg disse fra?

Først så blir de nødvendige bakteriene funnet over alt i miljøet så de eksisterer allerede, oksygen finnes også i miljøet så dette er også lett tilgjengelig.

© 2020 Hydrobreak. All rights reserved.