Produkter

HydroBreak® POWER

Perfekt for rengjøring av tung olje, tjære, resin, voks eller andre viskøse oljeprodukter. Det kan også brukes på olje kontaminert jordsmonn og vannbehandling. Fungerer som en bio-aktiv substans, som muliggjør total hydrokarbon nedbrytning.

HydroBreak® PLUS

Ultra konsentrert produkt. Klarer å ta seg av olje, fett og annen hydrokarbon basert forurensing. Spesielt nyttig i offshore bruk da produktet kan fortynnes med saltvann.

HydroBreak® 2000

Fantastisk for å rengjøre olje, diesel eller annet hydrokarbon basert søl. Også veldig effektivt for generell rengjøring. Har utmerkede avfettingsegenskaper. Fungerer som en bio-akselerator for komplett nedbryting av hydrokarboner

HydroBreak® HD

Produktet er designet for avfettingsbad, ultrasoniske rengjøringssystemer og andre varmtvannsspray/avfettings systemer. Varer lengre enn vanlige vaskemidler. Forhindrer oppbygning av slam.

© 2020 Hydrobreak. All rights reserved.