HydroBreak® HD

HydroBreak® HD

Produkt

Konsentrert, miljøvennlig, og biologisk nedbrytbar renser/avfetter. Som et alternativ til løsemidler og høy-alkalisk baserte vaskemidler i rense- og avfettingsprosesser som involverer metaller inkludert messing, kopper og aluminium, plastikk eller glass komponenter. Helt trygt å bruke, ingenting kaustisk, løsemiddel eller silikater. Varer lengre enn vanlige vaskemidler. Ingen skumming når brukt over 55 ºC. Forhindrer oppbygning av olje, fett og slim i utstyr. Forhindrer også oppbygning av kalk i vaskeområder, som sørger for en mer effektiv virksomhet, siden maskiner holdes renere under bruk blir det reduserte vedlikeholdskostnader på utstyret. Forhindrer oppbygning av slam. Hjelper med nedbryting av oljer, fett og andre hydrokarbon materialer. Veldig effektivt og økonomisk i bruk. Et miljøvennlig produkt som minimerer vanligvis høye avfallskostnader. Kan brukes til å rengjøre og klarne opp messing og aluminium.

Egenskaper

  • Ikke aggressivt ulikt alkaliske vaskemidler;
  • Ingen skumming når brukt på +55 ºC;
  • Varer lengre enn konvensjonelle rensemidler;
  • Tilsetningsstoffer med kort-tids anti-korrosiv effekt;
  • Forhindrer oppbygning av olje, fett og slim i utstyr;
  • Fungerer som en bio-akselerator for komplett nedbryting av hydrokarboner, fett og andre oljeprodukter;
  • Utmerkede avfettingsegenskaper;
  • Påvirker ikke gummi, plastikk, maling eller metaller;
  • Klassifisert som helt trygt (ikke-giftig, ingen giftige biprodukter, ikke-korrosivt, ikke-antennbart, ikke-flyktig).
Bruk Sammensetning Innpakning Oppbevaring

Avfettingsbad, ultrasoniske vaskesystemer, og varmtvannsspray/avfettings systemer.
For best effekt bør produktet brukes på 55°C eller høyere.
Effektivt opp til 100:1, minimum 20:1

Flytende blanding av naturlig nedbrytbare vaske aktive stoffer, organiske syrer og planteekstrakter.
Fullstendig løselig i vann.
pH 11,0±1,0

Konsentrert: 5L, 25L eller 205L
Spray (klar til bruk): 500mL

Lagre over 0 ºC. Hold beholderne lukket under lagring.

© 2020 Hydrobreak. All rights reserved.