Teknologi

FRAMTIDENS TEKNOLOGI I DAG

HydroBreak® produktene er produsert i Storbritannia til BS5750/ISO9000 kvalitets standard. Det er helt trygt og akseptabelt for miljøsikkerhet, både i bruk og avfallshåndtering. HydroBreak® er ikke-giftig, ikke-korrosivt og har ingen giftige biprodukter – Om det er trygt å bruke vann, så er det trygt å bruke HydroBreak®

Det er også ikke eksplosivt og ikke brennbart, som gir en enorm innsparing på ventilasjonsutstyr, brannsikkerhet og forsikringer, og, når brukt i behandling av avløpsvann kan det redusere energiforbruket med opptil 50% og betraktelig redusere kravene til oksygen.

HVORDAN VIRKER DET

I tillegg til å løsne urenheter fra kontaminerte overflater vil HydroBreak® bryte ned de lange hydrokarbon molekylene til kortere og mer tilgjengelige kjeder. Den unike formuleringer stimulerer deretter en eksplosjon av naturlige bakterier, som spiser av restene og konverterer de forkortede kjedene til H2O og CO2.

Så, med næringskilden borte, dør simpelthen bakteriene. Ulikt konvensjonelle vaskemidler, løsemidler, olje-oppløsere eller hydrokarbon baserte avfettingsmidler, vil HydroBreak® ikke flytte forurensingen andre steder, det ødelegger den. Og siden det i seg selv ikke forurenser og er naturlig nedbrytbart, til og med når blandet med forurensing, er det ingen rester igjen etter skylling.

ARBEIDSPRINSIPP

 

ALLSIDIGHET

Fordi HydroBreak® kan brukes trygt med mange metoder – for hånd eller i skrubbing av golv, damprensing, vaskesystemer med vannspray og ultrasoniske enheter – og på en rekke substrater, kan HydroBreak® redusere antallet renseprodukter som kreves på stedet, og forenkle innkjøp og lagerkontroll.

HydroBreak® påvirker ikke maling, gummi eller plastikk og er kompatibel med de fleste metaller, inkludert aluminium, messing, bronse, kopper, jern, bly, stål og sink. Brukt korrekt kan det erstatte løsemiddelbaserte avfettingsmidler og har ingen av farene til løsemiddel eller alkaliske rensemidler.

Anvendt til olje og fett forhindres gjendannelse av avleiring som da blokkere avløp eller gjøre golv mindre trygge. Det kan også brukes i lag med spesifikke bakterielle arter for å behandle spesifikke typer avløpsvann, eller på hydrokarbon basert søl på land- eller veiflater. Det vil ikke skade asfalt (unntatt HydroBreak® POWER) og det gjør at hydrokarbonene ikke lengre er brennbare etter bruk. For fininnstilte applikasjoner for nedbryting av fett i utslippsvann, visse hydrokarboner, og utslipp av olje og fett eller rensing og tilbake stilling av kontaminert land, kan HydroBreak® kombineres med spesifikke bakteriekulturer for maksimum målrettet aktivitet.

© 2020 Hydrobreak. All rights reserved.