Technosol Ltd.

HYDROBREAK®. OMADUSED JA EELISED

OMADUSED
 • Ei ole mürgine. Puuduvad mürgised kõrvalproduktid.
 • Ei tekita korrosiooni.
 • Ei põle. Ei ole lenduv.
 • Ei jäta plekke.
 • Bioloogiliselt laguneb täielikult.
 • Lagundab aeroobselt kõiki mineraalseid, loomseid, taimseid ning sünteetilisi õlisid ja rasvu.
 • Peale loputamist puuduvad jääkproduktid.
 • Ei vaja eritingimusi ladustamisel.

 

EELISED
 • Puuduvad ohutusalased erinõuded ja sellest tulenevalt puudub vajadus spetsiaalriietuse, respiraatorite ja ventilatsioonisüsteemi järele.
 • Võimaldab välja vahetada lahusteid jm. puhastusvahendeid paljudes tööstussfäärides
 • Õlide ja rasvade heitvetesse sattumise ohu vähenemine.
 • Vähendab ensüümide vajadust veepuhastusseadmetes ja -jaamades.
 • Täielikult ohutu kasutada kohtades, kus valmistatakse või töödeldakse toiduaineid ( va. HYDROBREAK POWER ).
 • Saab kasutada kõikide loomsete rasvade eemaldamiseks.
 • Saab kasutada kõikjal, kus on võimalik kasutada vett.
 • Lõpetab õlide ja määrete kogunemise äravoolukanalitesse ja kanalisatsiooni
 • Väga suur efektiivsus põrandate puhastamisel õlist, määretest, rasvadest ja teistest määrivatest ainetest.
 • Suurendab bioloogiliste veepuhastusjaamade tootlikust vähendades rasvade, õlide ja hõljuvate tahkete ainete sisaldust heitvetes.
 • Tõhus vahend kanalisatsioonisüsteemide pesemiseks ja ummistuste kõrvaldamiseks ning viimaste tekkimiste ärahoidmiseks.

 

 


Phones: (2) 5 161 403, (2) 6 262 710
Fax: (2) 6 262 711
E-mail:
office@hydrobreak.com
sales@hydrobreak.com

Järvevana tee, 3A
Tallinn, 10132