Technosol Ltd.

HYDROBREAKi SEGUDE TABEL

Vahend

Saastatuse aste

kerge keskmine tugev
HYDROBREAK® Universal 1 : 100 1 :  40  1 : 5
HYDROBREAK® 2000 1 : 200 1 : 80 1 :  10
HYDROBREAK® Plus 1 : 500 1 : 250 1 :  25 
HYDROBREAK® Power 1 : 150 1 : 80 1 : 10
HYDROBREAK® DR ja HD 1 : 100 1 : 40 1 : 10
Ülaltoodud arvud näitavad HYDROBREAKi kogust  vee suhtes, st. 1:10 = 1 osa HYDROBREAKi 10 osa vee kohta.
Näidatud arvud toome kogemusel, mis on saadud valdkondadest, kus kasutati soojendamist, loksutamist ja survet. 
 


Phones: (2) 5 161 403, (2) 6 526 620
Fax: (2) 6 777 937
E-mail:
office@hydrobreak.com
sales@hydrobreak.com

Hõimu 11b
Tallinn, 10920