Technosol Ltd.

VAHENDI VALIK

Kasutusala HYDROBREAK POWER UNIVERSAL 2000 PLUS DR
Üldine puhastus ja rasvade eemaldamine + + +    
Detailide puhastamine         +
Põrandate puhastamine + + +    
Mahavalgunud õli ja kütuse eemaldamine   + +    
Mahutite puhastamine + + + +  
Köögitehnika puhastamine rasvadest   +      
Rasvade ja määrete eemaldamine töökodades + +      
Ökoloogiline puhastus (linnud, loomad jm.)   + +    
Pindade ettevalmistus   +     +
Heitvete puhastus +   + +  
Territooriumide puhastus +   + +  
Kanalisatsiooni puhastus +   + +  
Rasvaeemalduse veesüsteemid         +
Mahavalgunud nafta eemaldamine + + + +  
Lahustite asendus + + + + +
Raskete kütteõlide ja tõrvade eemaldamine +        
Betooni puhastamine + + +