VASTUSED TEIE KÜSIMUSTELE

Kas HYDROBREAKiga võib puhastada kõike?

HYDROBREAKi saab kasutada enamuse materjalide puhastamiseks ilma neid kahjustamata.

Kuidas teada saada, et HYDROBREAK ei kahjusta pinda, mida ma puhastada tahan?

Kui Te arvate, et HYDROBREAK võib kahjustada puhastatavat pinda, siis proovige kõigepealt puhastada väikest osa pinnast.

Mida puhastab HYDROBREAK?

HYDROBREAK on eelkõige ette nähtud rasvade, õlide ja määrete eemaldamiseks ja nende eemaldamisel annab ta kõige parema resultaadi.

Kas see tähendab, et kogu muu mustus jääb alles?

Ei, sest enamus mustust püsib materjalidel just tänu õlidele ja rasvainetele. Peale HYDROBREAKiga töötlemist eemaldub ka muu mustus.

Kas HYDROBREAKiga saab eemaldada kivisöetolmu ja nõge?

HYDROBREAK on mõeldud ohutuks kasutamiseks ja seega on talle pandud piirangud mõnede ainete suhtes, mida temaga puhastada saab. Kivisöetolmu ja nõe eemaldamiseks tuleks kasutada märksa agressiivsemat ainet; me soovitaksime selleks HYDROCLEAN Csi.

Kas see tähendab, et HYDROBREAK ei ole tugevatoimeline vahend?

HYDROBREAK on tugevatoimeline rasvainete eemaldusvahend, mis annab suurepäraseid tulemusi.

Kas piisab aine ühekordsest kasutamisest?

Tavaliselt piisab aine ühekordsest kasutamisest, et eemaldada kogu mustus, aga kui on tegemist tugeva ja vana mustusega saab parema tulemuse, kui lasta HYDROBREAKil mõne aja mustusesse toimida ja alles siis loputada.

HYDROBREAKi toodetakse mitmetes erivariantides, milline neist oleks kõige parem just mulle?

Juhendi saamiseks vaadake vahendi valiku tabelit. Kui Te siiski ei suuda välja valida endale sobivaimat vahendit, siis meie agent arutab Teiega läbi vahendi täpse kasutusala ja valib välja vahendi, mis Teile sobib.

Ma valisin enda jaoks välja vahendi, aga kuidas seda kõige paremini kasutada?

HYDROBREAKi võib kasutada mitmel eri moel, kuid kõige efektiivsemalt puhastab ta, kui kasutada võimsamat puhastustehnikat.

Mida selle all mõista?

Selleks, et saada maksimaalset tulemust, tuleks kasutada soojendamist, loksutamist ja survet.

Kuidas seda teha?

Kasutada ainet auruga puhastamise masinates, põrandapesuaparaatides, ultrahelivannides, survepesurites või valides ükskõik millise masina, mis teile kõige paremini sobib.

Kui mul aga midagi neist pole?

HYDROBREAK annab head tulemused ka käsitsi kasutamisel.

Mida te peate silmas käsitsi kasutamise all?

Käsitsi kasutamine - see on HYDROBREAKI kasutamine ilma masinateta st. kas harja, svammi või pulverisaatori abil.

Kuidas segada HYDROBREAKI?

Et saada head segu, valage alati vett HYDROBREAKi.

Lihtsalt lisada vett?

Kui on võimalik, siis lisage sooja vett, kasutada võib ka merevett.

Kust on kõige parem alustada puhastamist?

Alati alustage puhastamist saastuse kõige kaugemast kohast või kui puhastatav pind on horisontaalne, siis alustage puhastamist ülevalt alla.

Mida peab tegema peale puhastamist?

Peale puhastamist peab koguma kogu töödeldud vee, kas kanalisatsiooni, reovee hoidlasse või jäätmete kogumise mahutisse. Kõik reoveed tuleb kahjutustada vastavalt kohalikele seadustele

Te kinnitate, et HYDROBREAK on ohutu vahend, mis ei kujuta endast mingit ohtu ümbritsevale loodusele?

See on tõsi, aga nagu iga teinegi vahend, ei tohi ta sattuda otse põhjavette.

Mis see tähendab?

See tähendab, et iga produkt, mis satub põhjavette, mõjutab mingil moel keskkonda. Kasutades HYDROBREAKi võib seda mõju vähendada, kui lasta HYDROBREAK ja mustus läbi kanalisatsioonisüsteemi, mis kindlustab piisava aja nende lagunemiseks.

Mida Te mõtlete lagunemise all?

Lagunemise tulemusel tekivad jäätmetest keskkonnale vastuvõetavavad komponendid.

Kuidas seda saavutada?

Et kindlustada jäätmete lagunemine HYDROBREAKi mõjul, on vaja hapnikku ja baktereid.

Kust neid võtta?

Nii baktereid kui ka hapnikku leidub looduses kõikjal.

Mis juhtub, kui baktereid on vähe?

See on hea ja väga tähtis küsimus. Üks HYDROBREAKi peamisi omadusi on tema võime soodustada bakterite kiiret kasvu selleks, et lagundada jäätmed ja mustus. HYDROBREAK sisaldab toitu bakteritele, mis kõigepealt hävitavad HYDROBREAKi ja siis asuvad reostavate ainete kallale.

Kui palju läheb aega, et toimuks täielik lagunemine?

Sellele küsimusele on väga raske vastata, kuna see sõltub paljudest faktoritest, nagu keskkonna temperatuurist, hapniku ja bakterite kogusest ning loomulikult reostavate ainete kogusest. Meie soovitame hoida kokku kogutud reovett kogumismahutites võimalikult kaua.

Kuidas teada saada, kas reovesi on valmis ärakallamiseks?

Enne vee ärakallamist kontrollige vabade õlide ja rasvade olemasolu vees.

Te rääkisite ainult puhastamisest ja rasvade eemaldamisest. Mina tahan kasutada HYDROBREAKi veepuhastusseadmetes õlide ja rasvade vähendamiseks reovees. Kuidas seda teha?

Teil on õigus. Nüüd tuleb täpsemalt vaadata sellist valdkonda nagu veepuhastusseadmed. HYDROBREAKi kasutamine veepuhastusseadmetes annab positiivse efekti, vähendades õlide ja rasvade sisaldust heitvetes, mis läbivad puhastussüsteemi.

Mis see tähendab?

Kui kasutada HYDROBREAKi puhastava, rasvu eemaldava vahendina, siis heitveed, mis satuvad puhastussüsteemi on juba eelnevalt töödeldud ja läbides veepuhastus - süsteemi, on süsivesikud sellises seisundis, milline kiirendab tunduvalt lagundamist.

Tähendab, et tuleb asendada õlide ja rasvade eemaldusvahendid HYDROBREAKiga?

Et saavutada parimaid tulemusi, soovitame samuti lisada HYDROBREAKi puhastusseadmetesse.

Kas see viib vabade õlide ja rasvade kohesele vähenemisele vees, mis läbib veepuhastussüsteemi?

Kõigepealt on oodata nende ainete koguse suurenemist, kuna HYDROBREAK puhastab ühtlasi ka veepuhastussüsteemi ennast.

Kui kaua kestab selline õlide ja rasvade koguse suurenemine?

See kestab lühikest aega, kuni süsteem on puhastunud.

Kas Te võite anda tehnilist abi töös veepuhastusseadmetega?

TechnoSol omab sidemeid terve keti firmadega, kes spetsialiseerununa heitvete puhastamisele, võivad Teid abistada.

Ma sain aru, et HYDROBREAKi saab kasutada ka pinnase ja maaalade puhastamiseks?

Jah, see on veel üks ala, kus me kasutame spetsiaalsete firmade abi konkreetsete projektide läbiviimiseks maaalade ja pinnase puhastamisel.

Kas pinnase puhastamine nõuab alati keerukate protsesside kasutamist?

Ei, mõnikord saab hakkama ka lihtsamate operatsioonidega.

Te olete vastanud küsimustele ja nüüd tahan ma teada millist kogust mul vaja läheb?

Kogu eelnenud jutu põhjal võite aru saada, et täpset kogust on väga raske öelda, kuna iga situatsioon on erinev. Edasi toome tabeli, mis on koostatud meie kogemuste põhjal.Phones: (2) 5 161 403, (2) 6 526 620
Fax: (2) 6 777 937
E-mail:
office@hydrobreak.com
sales@hydrobreak.com

Hõimu 11b
Tallinn, 10920