Rezervuāru mazgāšana

Hydrobreak® ir sevišķi labi pielietojams naftas produktu cisternu un rezervuāru mazgāšanas darbos. Tas ne tikai nomazgā cisternu virsmu, bet arī nodrošina naftas produktu sadalīšanos videi draudzīgos komponentos.  

Lai panāktu maksimālo efektu no Hydrobreak® pielietošanas būtu ieteicams šādus norādījumus:  

  1. Pirms darbu uzsākšanas cisterna ir jāatbrīvo no gāzēm.
  2. Pie cisternu mazgāšanas vienmēr, pēc iespējas, būtu jālieto augstspiediena mazgāšanas iekārtas.
  3. Šķīduma sajaukšana ar gaisu palīdz mazgāšanai, kā arī pie vēlākas ogļhidrātu sadalīšanās skābekļa iedarbībā.
  4. Labākie rezultāti līdzekļa pielietošanā tiek sasniegti pielietojot augstu temperatūru.
  5. Vienmēr sāciet mazgāšanu no objekta augšējās daļas virzienā uz leju.
  6. Mazgājot ļoti netīras virsmas ir ietiecams lietot lielāku Hydrobreak® koncentrāciju. 
  7. Viss piesārņotais ūdens pēc mazgāšanas ir jāutilizē saskaņā ar vietējās Vides pārvaldes prasībām.
  8. Temperatūra, kas ir augstāka par 25oС un ar gaisu piepildīta cisterna paātrina sadalīšanās procesu.
Ja naftas produktu koncentrācija ir liela, tad ir jādod līdzeklim vairāk laika iedarbībai.
Klāt pievienotas baktērijas palīdz sadalīšanās procesam. 

 


Atpakaļ    Mājās    Augstāk    Nākamā


© 2000 Technosol Ltd. Visas tiesības saglabātas.  Pēdējās izmaņas : 19-09-2000