Kodin   

HydroBreak® in ominaisuuksiin kuuluu kyky hajoittaa sekä mineraali, että synteettisiä öljyjä, voiteluaineita, eläin- ja kasvisrasvoja sekä erilaisia  aromaattisia aineita ympäristön kannalta hyväksyttävään muotoon.

HydroBreak®llä on ominaisuus stimuloida näiden hajomista ympäristöystävällisiksi aineksi (esim. vedeksi ja hiilidioksidiksi) luonnon oman bakteeri toiminnan avulla. Tämä toimii osana teollisuusjätteiden puhdistusprosessia ja näin vähentää ympäriston saastumista.

HydroBreak® auttaa ratkaisemaan jätteiden puhdistusprosesseissa ilmeneviä ongelmia sen sijaan, että ne siirtyisivät paikasta toiseen.

HydroBreak® tuotteita käyttäessä ei tarvita erityisiä suojavarusteita.

HydroBreak® eroaa suurimmasta osasta rasvojen ja öljyjen puhdistus/poisto aineista sen puolesta että se luokitellaan vaarattomaksi tuotteeksi.

HydroBreak® ia voidaan käyttää monien erikoisjätteiden käsittelyyn ja poistoon vedessä, maanpintakerroksissa sekä maantie ja rautatie kuljetuksissa tapahtuvissa onnettomuuksissa.

HydroBreak® tuotteilla on ominaisuus muuttaa hiilivety palamattomaksi.

HydroRreak® tuotteet toimivat erittäin hyvin jätevesien puhdistus prosesseissa ja parantavat jätevedenkäsittelylaitosten tehokkuutta.

 

[ Mihin perustuu HydroBreak®in ainulaatuisuus ] Ominaisuudet ja edut ] Lyhyt katsaus HydroBreak® tuotevalikoimaan ] Tyypillisiä käyttötarkoituksia ] Vertailu muiden markkinoilla olevien tuotteiden kanssa ] Käyttöalue ] Hydrobreak - FAQ ]

 

     

Puh.:

+358 40 553 3845 Ari Risku (Suomen Imeytysaine OY)

(+372) 5161403

Imre Reino

(+372) 5161403

Technosol Head Office
     

Fax:

 

Technosol Head Office

E-mail:

office@hydrobreak.com

Technosol Head Office

sales@hydrobreak.com

Technosol Sales Office

webmaster@hydrobreak.com