Mahutite ja vagunite pesemine

*Hydrobreak® on ideaalne vahend väga määrdunud vagunite ja mahutite puhastamiseks. Seda võib kasutada kütuse ja vagunite seintele kogunenud tökati eemaldamiseks.

*Hydrobreak®iga auto või vagunite pesemisel looduses kasutada sooja rõhuga survepesureid alates 40 C . Soovitav on alustada pesemist vaguni ülaosast liikudes töö käigus allapoole. Parimate tulemuste saamiseks tuleb Hydrobreak® Power lasta enne loputamist mõni aeg mõjuda. Tavaliseslt piisab aine ühekordsest kasutamisest, aga kui  tegemist on eriti määrdunud pindadega tuleks kasutada vahendit kaks korda.

*Kus iganes ka vahendit ei kasutataks õlide ja rasvade eemaldamisel, parimaid tulemusi saab kasutades kõrgemaid temperatuure (aurupesu 100 kuni 150 C). Võimaluse korral kasutada temperatuuri, mis on kõrgem kui õli ja rasvade sulamistemperatuur. See aitab Hydrobreak® tootel muuta õlid ja rasvade sellisteks, mis võimaldab mustuse parema lagunemise.

Mahutite puhastamine kasutades HydroBreak®i

*Hydrobreak® on eriti otstarbekas kasutada mahutite puhastamisel, kui on tegemist süsivesinike reostusega, kuna ta mitte ainult ei puhasta mahuti pinda, aga ka takistab süsivesinike moodustumist uuesti ja võimaldab  lagundada süsivesinikud keskkonnale vastuvõetavaks.

*Et saavutada maksimaalset efektiivsust kasutades Hydrobreak®, peaks jälgima järgmisi asjaolusid:

1.   Enne töö alustamist peab mahuti olema gaasivaba.

2.   Mahuti puhastamisel kasuta alati, kui võimalik, aurupuhasteid.

3.   Temperatuuri ja loksutamise kasutamine aitab puhastamisel.

4.   Kasuta  puhastamisel kõrgemat temperatuuri kui süsivesinike sulamispunkt.

5.   Alati alusta mahuti puhastamist ülevalt liikudes allapoole.

6.   Väga määrdunud pindade korral kasuta suurema konsentratsiooniga Hydrobreak®.

7.   Kõik reoveed tuleb utiliseerida vastavalt kohalikele keskkonna reeglitele.

8.   Et süsivesinikud laguneksid, tuleks reoveed suunata järelmahutisse kus oleks tagatud hapniku juurdevool. Järelmahutis tuleks hoida senikaua kuni süsivesinike tasandid vähenevad Hydrobreak® mõjul sobivaiks.

9.   Ümbritseva keskkonna temperatuur 25° C õhuga täidetud mahutis kiirendab lõhustamist.

*Seejärel on soovitav võtta TPH mõõt et mitte tekitada reostust. Kui TPH tase on kõrge, tuleb vahendil lasta kauem mõjuda. Lisades baktereid  lõhustamisprotsessis kiireneb.

<< eelmisele lehele                                                                    järgmisele lehele >>

Täpsema info saamiseks palume pöörduda meie kontorisse