Lihtne metodoloogia pinnase parandamiseks kasutades HydroBreak® tooteid

*Nüüd on võimalik, kasutades kaasaegseid tehnoloogiaid ja tooteid, et eemaldada teatud reostusaineid maapinnasest, seealjuures kasutades lihtsaid meetmeid. Situatsioonid on erinevad, kuid allpool on toodud lihtsa protsessi üksikasjad, mis on väga olulised TPH (Üldine Bensiini Süsivesinik) taseme vähendamiseks reostatud maas.

*Toodet Hydrobreak ® on loodud lõhustamaks süsivesinikku kahjututeks, keskkonna jaoks ohututeks komponentideks (CO2 ja H2O). Seda teostatakse hapniku ja bakterite abiga. Enamikes situatsioonides on piisavas koguses hapnikku ja baktereid, mis aitavad kaasa Hydrobreak® toodete kiirel ja olulisel TPH lõhustamisel.

*Allpool on toodud reostatud pinnase puhastamise baasmõhimõtted. On tähtis meeles pidada, et kõik reostuse eemaldamise tööd tuleb teostada kooskõlastatult vastavate ametkondadega, kus iga ametkond määrab lubatud TPH tasemed.

*Esmaseks nõudmiseks oleks määrata kindlaks algsed TPH tasemed ning samuti reostuse aste. Samuti on tähtis määrata kindlaks reostuse sügavus, kuna sellest sõltub Hydrobreak ® rakendamise viis. Kui reostuse sügavus on suurem kui 1 m, on tõenäoline, et ilmnevad anaeroobsed tingimused (hapniku puudumine) ning seetõttu peab pinnase üles kaevama või on vajalik hapniku juurdepääsu tagamine mehaanilisel teel. Lihtsa puhastamise puhul, kasutades toodet Hydrobreak® on üldjuhul turvaline veenduda, et reostuse sügavus kuni 1 m on töödeldav, kasutades alljärgnevat meetodit.

 1.   Kaevake maa üles kasutades rotovaatorit või mehaanilist kaevajat, et tagada hapniku juurdepääs pinnasele. Maksimaalse tulemuse saavutamiseks tuleb pinnas üle kaevata kogu reostuse ulatuses.

2. Lahust, milles on üks osa toodet Hydrobreak ® Plus või Power lahustatuna 19 osas vees tuleks rakendada pihustajaga, kastekannuga või seljas kantava pihustajaga üle reostatud piirkonna. 50 liitrit lahustatud toodet (2.5 liitrit kontsentraati) kuupmeetri kohta. See algne doos muudab süsivesinikud mittesüttivateks ning samuti lõhub süsivesinike ahelad lihtsamini lõhustuvateks komponentideks.

3. Võtke veel 2.5 liitrit toodet Hydrobreak ® Plus ning lahustage see jällegi 19 osas vees, võimaluse korral soojas (alates 25° C), rakendades 50 liitrit lahust 1 kuupmeetri reostatud pinnase kohta.

4. Rakendage Hydrobreak® toodet sisaldavat lahust reostatud piirkonna suhtes samuti kui enne, siis kaevake töödeldud piirkond korra läbi.

5. Kahe nädala pärast tuleks teostada uus TPH uuring. See uuring peaks näitama suurt vähenemist võrreldes algsete tasemetega.

6. Töödeldud piirkond tuleks selles punktis veelkord läbi kaevata ning jätta nii veel kaheks nädalaks. On tähtis hoida pinnast terve puhastusprotsessi jooksul niiskena. Kui pinnas peaks selles punktis kuivama, tuleb seda kasta. (See juhtub ainult juhul, kui temperatuur on kuu aja jooksul umbes 25° C ja sademeid esineb harva).

7.   Peale kahe järgneva nädala möödumist (neli nädalat peale esimest rakendust), peaks teostama viimase TPH mõõtmise. Juhul, kui TPH tasemed on selles punktis kõrgemad ametkondade poolt soovitavast, tuleb punktides 1 ja 2 sätestatut korrata.

8.   Järgneva kahe nädala pärast tuleks teostada lõplik TPH mõõtmine, veendumaks, et on saavutatud soovitud TPH tasemed.

 Tähelepanu väärivad kommentaarid

 *      Keskkonnatingimused on erinevad ning see võib avaldada mõju lõhustamise astmele

*      Hydrobreak® toime-efekt on optimaalne, kui ümbritseva keskkonna temperatuur on 15°C ja 30°C vahel.

*     Kogu puhastusprotsessi jooksul tuleb säilitada niiske keskkond. Selle tagab töödeldava piirkonna kastmine.

*      Puhastusprotsess jätkub peale soovitud TPH tasemete saavutamist, vähendades töödeldava piirkonna reostuse tasemeid.

*       Mikroobide lõhustamine toodab süsinikdioksiide, vett ning bakteri rakke. Lõhustumisprotsessi käigus ei teki ohtlikke või toksilisi aineid.

* Pinnase hea toitebaasi säilitamiseks töötlemise perioodil võib-olla otstarbekas kasutada väiksemates kogustes lihtsaid väetisi nagu NPK (lämmastik, kaalium ja fosfor).


 <<eelmisele lehele                                                                    järgmisele lehele>>

Täpsema info saamiseks palume pöörduda meie kontorisse